7 dni na uwagi

13 czerwca br. do Urzędu Miasta Wąbrzeźno wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocna Doń na realizację zadania publicznego pt. „Udział orkiestry Dętej WDK w warsztatach muzycznych w ośrodku Wilga w Górznie”.  Stowarzyszenie chce wykonać to zadanie w trybie „małego grantu”.

Fot. Czesław Rekowski - Wąbrzeźno z lotu ptaka

List Ministra Edukacji Narodowej. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

szkoła nie mogłaby istnieć bez zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli i dyrektorów. To dzięki Państwu młodzi ludzie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, poznają bogactwo otaczającego nas świata. Pod Państwa opieką uczniowie kształtują swoje charaktery, mierzą się z przeciwnościami, przezwyciężają własne słabości i ograniczenia, czerpią naukę z ewentualnych niepowodzeń.

Dobrego wypoczynku!

Dzisiaj rozpoczną się przyspieszone o dwa dni wakacje. Uczniowie Gimnazjum nr 1 odbiorą po raz ostatni świadectwa, a ósmoklasiści w szkołach podstawowych po raz pierwszy.

Do sprzedaży

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8A w Wąbrzeźnie sprzeda ruchomości wycofane z użytkowania,  elementy wyposażenia kotłowni gazowo olejowej o mocy 7,8 MW.