Liczy rowerzystów

Od kwietnia urządzenie zliczyło ponad 27 tys. rowerzystów, średnio 16 na godzinę i 384 na dobę. Rekordową liczbę rowerzystów, bo 913 – zanotowało 1 maja.

To, czego nikt nie widzi…

Każde badanie, które nie opiera się na systemie sprawozdawczości, spoczywa na barkach ankieterów statystycznych. Każdorazowo, zależnie od wielkości próby, czyli wylosowanej liczby osób, których odpowiedzi dostarczą danych do dalszego przetworzenia, ankieterzy rocznie docierają do kilkudziesięciu tysięcy badanych.

Sukcesy naszych sportowców

2 lipca 2014 roku na Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji posumowano m.in. sezon sportowy w Wąbrzeźnie. Swoimi osiągnięciami przed radnymi chwalili się przedstawiciele wąbrzeskich klubów sportowych.

Woda zdatna do spożycia.

Przerwy w dostawie wody

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie informuje, że w dniu 2.07.2014 r. w godzinach od 00.00 do 04.00 wykonywane były roboty przy wymianie zasuwy odcinającej wraz z hydrantem na sieci wodociągowej DN 250 w ulicy Matejki.

Kto przygarnie

Od 29 czerwca strażnicy miejscy szukają właściciela tego psa. Bezskutecznie. Teraz szukają kogoś, kto przygarnie zwierzę pod bezpieczny dach.