Wybierali swoich przedstawicieli

15 czerwca w SP 3 odbyło się ostatnie, przedwakacyjne, spotkanie samorządu uczniowskiego. Podsumowano tegoroczną pracę i pożegnano tych członków samorządu, którzy za kilka dni staną się absolwentami „Trójki”.