Priorytety do RPO

Burmistrz Leszek Kawski, wraz z innymi samorządowcami z naszego powiatu, wziął udział w spotkaniu w sprawie przygotowań do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.