Centralny Port Komunikacyjny zaprasza do konsultacji społecznych

Centralny Port Komunikacyjny prowadzi konsultacje dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL). Chodzi w nim o realizację przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe.

Zdjęcie kranu z którego leci woda

Nie będzie wody

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie informuje wszystkich mieszkańców Wąbrzeźna, że w nocy z 3 na 4 marca 2020 roku od godz. 0.00 do 3.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.