Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie rozpoczął się nabór do programu „Asystent  Osobisty  Osoby  Niepełnosprawnej” – edycja  2024. Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą już składać wnioski. Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024 adekwatnie do potrzeb mieszkańców Wąbrzeźna.

Nabór kandydatów do Wąbrzeskiej Rady Seniorów

27 kwietnia 2022 roku Rada Miasta Wąbrzeźno podjęła uchwałę w sprawie powołania Wąbrzeskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Wąbrzeska Rada Seniorów będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, pozwoli na wzrost zaangażowania grupy wiekowej „60+” w sprawy społeczności lokalnej, na ustalenie priorytetowych zadań na rzecz seniorów oraz monitorowanie ich rzeczywistych potrzeb.

W parku na ławce siedzą mężczyzna i kobieta w sędziwym wieku

W Wąbrzeźnie powołana zostanie Rada Seniorów

Trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem statutu Wąbrzeskiej Rady Seniorów – organu doradczego dla władz miasta, który reprezentować będzie głos i interesy najstarszej części mieszkańców. Cały proces przygotowania do powołania w Wąbrzeźnie Rady Seniorów przebiega przy dużym zaangażowaniu senioralnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w porozumieniu i dialogu z przedstawicielami osób starszych.