XIV Sesja Rady Miasta

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych, harmonogram remontów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, program współpracy z organizacjami pozarządowymi – to niektóre tematy ostatniej sesji.