Program Dłużnik

Lokatorzy mieszkań komunalnych mogą odpracować zaległy czynsz. Możliwość taką daje im program Dłużnik, powołany do życia w naszym mieście przez burmistrza L. Kawskiego w 2012 roku.

Nowy wzór dowodu osobistego

Od 1 stycznia 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.