Zdjęcie burmistrzów i wójtów

W Wąbrzeźnie przybędzie tanich mieszkań

Ogromny rozkwit w budownictwie mieszkaniowym w Wąbrzeźnie można zauważyć już od kilku miesięcy. Samorząd nie zwalnia cały czas swoich działań w tym obszarze, a wręcz przeciwnie – w czwartek, 2 grudnia wraz z 8 innymi samorządami założył spółkę SIM Nowy Dom, która wybuduje kolejne kilkadziesiąt nowych, tanich mieszkań w Wąbrzeźnie. Będzie to możliwe dzięki 3 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. SIM, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ma funkcjonować podobnie jak TBS, przy czym możliwe będzie dojście lokatorów do własności najmowanych mieszkań.

Plakat grantów cyfrowej gminy

Złożyliście wniosek na konkurs „Granty PPGR”? Musicie uzupełnić dokumenty!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu. Wnioski należy uzupełnić do 13 grudnia br.

Plakat grantów cyfrowej gminy

„Granty PPGR” – dokumenty tylko do poniedziałku

Przypominamy, że osoby, które złożyły oświadczenie w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” na zakup sprzętu komputerowego do 13 grudnia 2021 r. powinni złożyć dodatkowe dokumenty. Dotyczy to osób, które do dnia dzisiejszego nie dostarczyły dokumentów wymienionych poniżej. 1) Potwierdzające zamieszkanie na terenie miasta…