Woda przydatna do spożycia

Na podstawie monitoringu kontrolnego wody, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Wąbrzeźnie oraz przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie, Burmistrz Wąbrzeźna informuje, że woda z wodociągu publicznego w  Wąbrzeźnie przydatna jest do spożycia.