Strażnicy podsumowali 2013 rok

2191 interwencji, 864 sprawców wykroczeń, 1271 pouczeń, ponad 30 nowych domów dla psów, 124 konwoje, 90 wspólny patroli z policjantami – to tylko niektóre dane, obrazujące pracę strażników miejskich w 2013 roku.

Wystartował program Maluch 2014

O dofinansowanie na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci mogą ubiegać gminy, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe.  Dotacja może wynieść nawet 80 % kosztów inwestycji.