Obowiązują stopnie alarmowe

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju.