Nabór kandydatów do Wąbrzeskiej Rady Seniorów

27 kwietnia 2022 roku Rada Miasta Wąbrzeźno podjęła uchwałę w sprawie powołania Wąbrzeskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Wąbrzeska Rada Seniorów będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, pozwoli na wzrost zaangażowania grupy wiekowej „60+” w sprawy społeczności lokalnej, na ustalenie priorytetowych zadań na rzecz seniorów oraz monitorowanie ich rzeczywistych potrzeb. 

Jaki dla naszego samorządu był 2021 rok? Czy radni nadadzą nazwę nowej przystani sportów wodnych?

Przed nami najważniejsza w roku sesja. Zanim radni zdecydują czy udzielą burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok, pochylą się nad tematem nadania imienia Jerzego Bosmana-Lewandowskiego nowej przystani sportów wodnych. Te dwie ważne sprawy będą tematami obrad środowej sesji oraz dzisiejszego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta.

Zdjęcie sali posiedzeń Urzędu Miasta Wąbrzeźno

Radni powołali radę seniorów i wprowadzili zmiany do budżetu obywatelskiego – jakie jeszcze zapadły decyzje na kwietniowej sesji Rady Miasta

XL Sesja Rady Miasta została zwołana na 27 kwietnia br. Radni oceniali stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, zasoby pomocy społecznej oraz poziom współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Podjęli uchwały w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2022 rok, wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasto Wąbrzeźno do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna, zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, wprowadzenia zmian do budżetu obywatelskiego oraz powołania Wąbrzeskiej Rady Seniorów.