Stypendia dla młodzieży

31 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska, w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. W tegorocznej edycji programu LGD miało zapewnione cztery gwarantowane miejsca i jedno rezerwowe.