Zdjęcie wręczenia stypendium

Sześciu uczniów szkół podstawowych otrzymało Stypendia im. Walthera Nernsta. Uroczyste wręczenie tych szczególnych nagród odbyło się 24 czerwca 2021 r. w Ratuszu

Stypendium im. Walthera Nernsta przyznawane jest uczniom wąbrzeskich podstawówek za bardzo dobre wyniki w nauce, w sporcie, za działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz szkoły. Burmistrz Wąbrzeźna przyznaje ją na wniosek Rady Pedagogicznej danej placówki oświatowej.

Zdjęcie Wąbrzeźna z lotu ptaka

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła? Macie pomysł na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom? Mikrodotacje są dla Was!

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 3.0” w 2021 roku przewidywany jest jeden konkurs.