Obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP

Wprowadzono drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO), w którym uwzględniona została polska infrastruktura energetyczna mieszcząca się poza granicami Polski. Stopień obowiązuje od 6 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r. do godz. 23.59. Nadal obowiązują drugi stopień alarmowy (BRAVO) i trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopnie będą obowiązywały do 30 listopada 2022 r., do godz. 23:59.