Słonecznik i EKOdom

Jeżeli myślicie o wymianie okien, wymianie źródła ciepła czy np. montażu kolektorów słonecznych – możecie skorzystać z programów priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O bezpieczeństwie

W statystykach policyjnych odnotowano spadek kierowania pojazdami mechanicznymi pod wpływem nietrzeźwości. Natomiast niepokojącym jest wzrost liczby występków popełnionych przez osoby kierujące pojazdami po użyciu środków odurzających.