Nabór kandydatów do Wąbrzeskiej Rady Seniorów

27 kwietnia 2022 roku Rada Miasta Wąbrzeźno podjęła uchwałę w sprawie powołania Wąbrzeskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Wąbrzeska Rada Seniorów będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, pozwoli na wzrost zaangażowania grupy wiekowej „60+” w sprawy społeczności lokalnej, na ustalenie priorytetowych zadań na rzecz seniorów oraz monitorowanie ich rzeczywistych potrzeb.

Z podwórka na bieżnię

W najbliższy czwartek (22 września 2022 r.) po raz pierwszy do Wąbrzeźna zawita akcja „Z podwórka na bieżnię”. Jest to cykl imprez sportowych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, uczniów klas od IV do VI. Impreza odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie, a uroczyste otwarcie zaplanowane jest na godzinę 9:30.

Zakończyliśmy cykl tegorocznych rajdów rowerowych

W niedzielę 11.09. wycieczką do Kurkocina zakończyliśmy cykl tegorocznych rajdów rowerowych. Celem naszej wyprawy było wyjątkowe miejsce – Winnica Kurkocin. Dotarliśmy tam pokonując blisko 17 km na trasie Wąbrzeźno-Wałycz-Jaworze-Dębowa Łąka-Kurkocin. Na miejscu udaliśmy się wraz z przemiłą właścicielką Panią Małgosią na spacer po winnicy. Posłuchaliśmy ciekawych opowieści na temat uprawy winorośli oraz jej szczepów, dowiedzieliśmy…

Dym z kominów

OGŁOSZENIE. NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJĘ CELOWĄ NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZAKOŃCZONY

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na dotację celową na dofinasowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na trwałej likwidacji źródeł tzw. „niskiej emisji” i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ogrzewania oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na wyczerpanie limitu kwoty finansowej przewidzianej w budżecie miasta na ten cel.