Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony miasta Wąbrzeźno Urząd Miasta Wąbrzeźno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony miasta Wąbrzeźno. Data publikacji strony internetowej: 2004-05-17 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14 Status pod…