Zajęcia dla dzieci w ramach rewitalizacji

Gotowość szkolna

Wielu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym już myśli o podjęciu przez dziecko nauki w klasie pierwszej lub rozważa możliwość powtórnego realizowania przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego.