XXV SEsja Rady Miasta

Czy radni zatwierdzą wniosek burmistrza o sfinansowanie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Jutro, 26 maja głosowanie

XXIX Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę – 26 maja br. Obrady prowadzone będą on-line. Radni mają poprzeć wniosek do ministra rozwoju, pracy i technologii o sfinansowanie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o wartości 3 mln zł oraz uchwalić zasady wynajmowania lokali mieszkalnych.

Zdjęcie Wąbrzeźna z lotu drona

31 maja mija termin wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przestrzeganie terminów uiszczania opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest bardzo ważne. Zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, brak opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub – jeżeli zostanie ona wniesiona w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu – zwiększeniem kwoty opłaty aż o 30 %.

Zdjęcie statuetki jaszczurki

Wąbrzeźno po raz kolejny dołączyło do akcji „Eskapada. Poznaj region z przewodnikiem”.  W tym roku spacer „Szlakiem komunistycznego bezprawia”

W tym roku na spacer historyczny zabierze nas Grzegorz Banaś – przewodnik, nauczyciel historii. Będzie opowiadał o wydarzeniach po II wojnie światowej oraz pokaże miejsca, w których funkcjonowała władza komunistyczna. Opowie też historię wąbrzeskich „wyklętych” – oddziałów podziemia niepodległościowego, które walczyły o demokratyczną suwerenną Polskę.