Woda zdatna do spożycia.

Przerwa w dostawie wody

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie informuje wszystkich mieszkańców oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą przy ulicach Mickiewicza, Targowej i Krasińskiego w Wąbrzeźnie, że  28.06.2018 w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Pobór krwi przy Pływalni Miejskiej odbywa sie raz w miesiącu

Pobór krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy informuje, że 13 czerwca w Wąbrzeźnie odbędzie się akcja poboru krwi.

Jak pracować z dziećmi z FASD

4 czerwca Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” i Instytutem Terapeutycznym było organizatorem szkolenia na temat FASD.