Wieści z SP 3. Dzień Ziemi

Przyroda jest dobrem całej ludzkości – przede wszystkim źródłem zasobów, dzięki którym zaspokajamy podstawowe potrzeby życiowe. Dla wielu stanowi także synonim piękna. Z tego powodu warto zachować ją w jak najmniej zmienionej formie.