Zdjęcie Budynku Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie - widok z drona

Wybór formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa

Urząd Skarbowy informuje: Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie), podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i wykonują tę działalność na rzecz:

Zdjęcie osób biorących udział w rocznicy powrotu Wąbrzeźna do państwa polskiego

Hołd Bohaterom

102 lata temu Wąbrzeźno uwolniło się spod jarzma zaborców. 20 stycznia 1920 roku, w dzień odzyskania niepodległości i powrotu do państwa polskiego, świętowało całe miasto. Wszyscy Polacy z ogromną radością witali armię Generała Hallera, która każdego dnia wyzwalała kolejne miasteczka Kujaw i Pomorza.

Baner stopnia alarmowego

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). Został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.