Mała architektura

W tegorocznym budżecie miasta na małą architekturę zabezpieczono kwotę 45.500 zł. Za te środki kupione będą ławki, kosze uliczne i słupy ogłoszeniowe.

Przerwy w dostawie prądu

Bez prądu

Energa Operator informuje, że 31 marca w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których nieruchomości zasilane są ze stacji transformatorowej w Wąbrzeźnie, ul. Legionistów 4.

Ankietowe badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zachęca mieszkańców naszego regionu do udziału w badaniach ankietowych. Badania są w pełni anonimowe i pozwalają uzyskać wiedzę o cenach oraz sytuacji gospodarstw domowych i rolnych.