Akcja węgiel – trwa

417,5 tony węgla wąbrzeski samorząd sprzedał do tej pory mieszkańcom. Wejście Urzędu w ustawową akcję jego dystrybucji w preferencyjnych cenach miał zagwarantować mieszkańcom łatwiejszy dostęp do opału i niższą niż oferował rynek cenę.

Spotkanie informacyjne o programie Czyste Powietrze przeniesione na 23 marca

Zależy nam na tym, aby mieszkańcy domów jednorodzinnych byli na bieżąco zapoznawani z możliwościami, jakie daje im program Czyste Powietrze. Dlatego też o zmianach, jakie obowiązują od nowego roku – rozmawiać będziemy 23 marca. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego zachęcamy do zgłaszania udziału w spotkaniu.

200 ofert kulturalnych i plany modernizacji WDK tematami posiedzenia komisji

W 2024 roku mieszkańcy będą w komfortowych warunkach korzystać z ofert Wąbrzeskiego Domu Kultury. Prace modernizacyjne mają ruszyć w tym roku. Ich koszt będzie pokryty z promesy rządowej, w wysokości 4,9 mln zł oraz z budżetu miasta. O tych planach oraz merytorycznej działalności WDK radni rozmawiali na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 9 marca.

Uwaga – będzie wiało

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów województwa kujawsko-pomorskiego przed silnym wiatrem.

Zaproszenie do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2023 – Światowy Tydzień Pieniądza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki publiczne do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

Co WDK proponuje najmłodszym odbiorcom kultury

Jedną z ofert Wąbrzeskiego Domu Kultury skierowaną do dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz szkolnych są warsztaty rękodzieła i czytelnicze, spotkania animacyjne oraz koła zainteresowań. Tego rodzaju zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród rodziców, jak i dzieci. Celem spotkań jest nauka współpracy w grupie, rozwój zdolności manualnych, zainteresowań oraz propagowanie życia kulturalnego wśród najmłodszych.