Święto Policji to czas podziękowań i awansów

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Dla upamiętnienia tego wydarzenia każdego roku 24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Jest ono okazją do organizowania uroczystych zbiórek, na których wręczane są nominacje, awanse i odznaczenia. W tym roku obchody Święta Policji w Wąbrzeźnie odbyły się już 18 lipca.