Woda przydatna do spożycia

Na podstawie monitoringu kontrolnego wody, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Wąbrzeźnie oraz przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie, Burmistrz Wąbrzeźna informuje, że woda z wodociągu publicznego w  Wąbrzeźnie przydatna jest do spożycia.

Dzień powrotu

„Nagle rozeszła się w dniu 20 stycznia przedpołudniem wiadomość, że w tymże dniu Wojsko Polskie witać będziemy mogli w Wąbrzeźnie. Miasto już było odświętnie udekorowane. Co kilkadziesiąt kroków stały bramy triumfalne, a z każdego domu powiewały chorągwie i flagi w barwach narodowych.