Zdjęcie mieszkań do wynajmu

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych z zasobów Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie realizowanych pod nazwą : ”Budowa budynku wielorodzinnego 24 lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie pod wynajem” w związku z Ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Zdjęcie kasy UM

15 września mija termin zapłaty trzeciej raty podatku

Przypominamy, że 15 września mija termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego oraz rolnego.

Podatek można wpłacać w kasie Urzędu Miasta w godz. 8.00-11.30 lub na konto dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno nr. 61 9484 1033 2319 1806 1080 0004.

Informację o wysokości podatku można uzyskać pod numerem telefonu (56) 688-45-37.