Zdrowie dla Powiatu Wąbrzeskiego

Powiat Wąbrzeski w okresie od stycznia 2015 roku kwietnia 2016 roku realizuje projekt pt: „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim”.