Fot. Czesław Rekowski - Wąbrzeźno z lotu ptaka

Na rzecz niepełnosprawnych

Projekt pod nazwą „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Wąbrzeźno z lotu ptaka. Fot. Cz. Rekowski

Integracja i aktywizacja – dwie edycje

Projekt pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego  i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej”  jest realizowany w naszym mieście w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego

O współpracy samorządu z NGO

W poniedziałek – 10 grudnia burmistrz Tomasz Zygnarowski i jego zastępca Wojciech Trzciński spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i osobami, które aktywnie udzielają lub chcą udzielać się na rzecz wąbrzeskiego samorządu.

Choinka 2018

Czy Boże Narodzenie można wyobrazić sobie bez ubranej choinki? Nie, bo chociaż to jedna z najnowszych tradycji, to z grupy tych najpiękniejszych.

Pobór krwi przy Pływalni Miejskiej odbywa sie raz w miesiącu

Pobór krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy informuje, że 12 grudnia w Wąbrzeźnie odbędzie się akcja poboru krwi.