Program dla ngo-sów

Trwają konsultacje programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Urząd Marszałkowski zaprasza instytucje trzeciego sektora do wzięcia udziału w dyskusji i zgłaszania swoich uwag.