Matematycy odebrali nagrody

W poniedziałek, 9 czerwca odbyło się w WDK uroczyste zakończenie konkursów matematycznych: Ligi Zadaniowej i Powiatowego Konkursu Matematycznego. Od lat gospodarzem spotkań młodych matematyków powiatu wąbrzeskiego jest Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie.

III Integracyjny Piknik Rodzinny

III Integracyjny Piknik Rodzinny odbył się po raz trzeci. 12 czerwca na terenie Domu Pomocy Społecznej bawili się mieszkańcy tego domu, ich rodziny, dzieci uczęszczające do Świetlicy Socjoterapeutycznej i Świetlicy dla dzieci, a także członkowie Grupy AA, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta.

Karta Dużej Rodziny

Od dzisiaj ro­dzi­ny, w któ­rych jest troje i wię­cej dzie­ci, mogą skła­dać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wniosek o wy­da­nie ogól­no­pol­skiej Karty Dużej Ro­dzi­ny.

Nagrody Marszałka

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wąbrzeźnie otrzymał wyróżnienie Marszałka za całokształt działalności na rzecz bezpieczeństwa województwa.

Dni Wąbrzeźna 2014

Dni Wąbrzeźna ruszyły 6 czerwca o 8.00. Na tę godzinę zaplanowano warsztaty z robotyki w SP2. Chwilę później na rynku otwarty został Jarmark Staroci, na obiektach sportowych zabrzmiały pierwsze gwizdki, a w placówkach oświatowych i kulturalnych witano na konkursach, piknikach, festynach rodzinnych i wystawach. Tryby machiny trzydniowej imprezy ruszyły.