Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Akcja węgiel – trwa

417,5 tony węgla wąbrzeski samorząd sprzedał do tej pory mieszkańcom. Wejście Urzędu w ustawową akcję jego dystrybucji w preferencyjnych cenach miał zagwarantować mieszkańcom łatwiejszy dostęp do opału i niższą niż oferował rynek cenę.