Zdjęcie Ulicy Wolności

Szanowni Mieszkańcy!

15 maja minął termin uiszczenia kolejnej raty podatku od nieruchomości. Przypominamy również, że opłaty od posiadania psów oraz za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść do 31 maja br.

Otwarcie przedszkoli i szkół

Od 25 maja 2020 r. w ramach zajęć opiekuńczych otwarte zostaje Przedszkole Miejskie „Bajka” w Wąbrzeźnie oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie i w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie. W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych uruchomione zostaną klasy I-III w miejskich szkołach podstawowych.