Radni podejmą specjalne stanowisko

Właśnie minął rok, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Na ziemiach naszych sąsiadów rozgrywa się dramat. Giną dzieci, cywile. Trudno sobie nawet wyobrazić skalę tego nieszczęścia. Z zapartym tchem, codziennie, od roku – śledzimy wydarzenia z nadzieją, że ten ogromny niepokój o przyszłość narodu Ukraińskiego, o przyszłość naszą i całego świata skończy się.