Zdjęcie osiedla

Stypendia artystyczne

Urząd Marszałkowski prowadzi nabór wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych marszałka województwa. Po raz drugi w tym roku otrzymają je osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.