Zdjęcie osiedla

Lokalny rynek pracy w 2012 roku

21 marca odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Omówiono na nim sytuację rynku pracy w 2012 roku oraz plan podziału środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na 2013 rok.