Przypominamy!

Od 27.11.br. droga wewnętrzna przy ul. Wolności 16 – 28 jest wyłączona z ruchu samochodowego i częściowo pieszego. Zmiana w organizacji ruchu obowiązywać będzie do 31.01.2020r.