O bezpieczeństwie

W statystykach policyjnych odnotowano spadek kierowania pojazdami mechanicznymi pod wpływem nietrzeźwości. Natomiast niepokojącym jest wzrost liczby występków popełnionych przez osoby kierujące pojazdami po użyciu środków odurzających.