Jaki dla naszego samorządu był 2021 rok? Czy radni nadadzą nazwę nowej przystani sportów wodnych?

Przed nami najważniejsza w roku sesja. Zanim radni zdecydują czy udzielą burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok, pochylą się nad tematem nadania imienia Jerzego Bosmana-Lewandowskiego nowej przystani sportów wodnych. Te dwie ważne sprawy będą tematami obrad środowej sesji oraz dzisiejszego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta.

31 maja mija termin wpłaty II raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przestrzeganie terminów uiszczania opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest bardzo ważne. Zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, brak opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub – jeżeli zostanie ona wniesiona w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu – zwiększeniem kwoty opłaty aż o 30 %.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

23 kwietnia 2022r. weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny, która stanowi fundament do rozwoju polskich Sił Zbrojnych. Ustawa między innymi powołuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z 15 zamiejscowymi ośrodkami w każdym województwie, jak również przekształca Wojskowe Komendy Uzupełnień w Wojskowe Centra Rekrutacji.