Ilustracja przedstawiająca rozmawiających ludzi

Jak wspierać młodych rodziców?

Drodzy Wąbrzeźnianie, jesteśmy w trakcie przygotowywania strategii rozwoju naszego miasta na kolejne kilkanaście lat i widzimy wyraźnie, że największym zagrożeniem dla stabilnej, dostatniej i bezpiecznej przyszłości naszego miasta jest jego wyludnianie – związane nie tylko z migracją młodzieży do większych ośrodków miejskich (i ich późniejszym brakiem chęci powrotu do swojej małej ojczyzny), ale także z niską dzietnością wśród naszych mieszkanek w wieku produkcyjnym.

Organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury mogą obiegać się o środki z Programu „Niepodległa”

Biuro „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024. Program przewiduje dofinansowanie projektów organizowanych w 2024 roku, kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Nabór potrwa do 8 grudnia 2023 r.