Przedszkolacy w Urzędzie

Dzisiaj nasz Urząd odwiedziły dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2.  Dzieci poznają wąbrzeskie instytucje w ramach wakacyjnych zajęć. Wizyta w Urzędzie dla niektórych była pierwszą w życiu.

Apel

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii – do hodowców trzody chlewnej

Zdjęcie Wąbrzeskiego Ratusza w lato

Limit na dofinansowania wyczerpany

W naszym Urzędzie zakończono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na likwidację źródeł tzw. niskiej emisji i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ogrzewania oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Limit finansowy określony w budżecie na 2019 roku został już wyczerpany.