Zdjęcie łąki z napisem Wąbrzeźno

Samorząd dba o zdrowie mieszkańców i o środowisko. Posadzono tysiące roślin, budowano ścieżki rowerowe, likwidowano azbest, zmniejszano emisję CO2…

Wśród strategicznych zadań, realizowanych od wielu lat w naszym samorządzie, jest Program Ochrony Środowiska. Ostatnia jego wersja została opracowana na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Określono w nim priorytetowe dla mieszkańców i miasta zadania oraz wytyczono cele środowiskowe. Co dwa lata z ich realizacji sporządzany jest raport.

Zdjęcie XXXIV Sesji Rady Miasta

Dotacje celowe, powołanie spółki i podatki na przyszły rok – to niektóre z punktów porządku obrad

Opłata targowa w 2022 roku bez zmian, a podatek od środków transportowych wzrośnie o 3,6 %. Powstanie spółka SIM Nowy Dom, która zajmie się budownictwem społecznym. Gmina Miasto Wąbrzeźno dołoży do powiatowych przewozów autobusowych, rozbudowy siedziby WSPDST i do budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze Wąbrzeźno-Stolno. Radni podjęli te decyzje jednogłośnie.