Zdjęcie Budynku Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie - widok z drona

Płatniku, sprawdź, czy wpisałeś prawidłowy nr PESEL/NIP podatnika

  • Wpisanie prawidłowych danych rejestracyjnych (PESEL/NIP, adres zamieszkania podatnika) w formularzach przesyłanych do urzędów skarbowych umożliwi podatnikom rozliczenie w usłudze Twój e-PIT.
  • Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania informacji PIT-11 z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP, tj. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999).
  • Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy.