UTW w WSG

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie zakończył rok akademicki 2013 / 2014 w macierzystej jednostce.

Ratusz - dzien europy

Ogłoszenie

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno można już przekazywać dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.