Rynek z lotu ptaka

Asystenci rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła obowiązek udzielania pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez asystentów rodziny.

Przerwy w dostawie wody

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie zawiadamia, że w miesiącu kwietniu br. w godzinach nocnych od 0.00 do godz. 4.00 wystąpią przerwy w dostawie wody.