Program dla ngo-sów

Trwają konsultacje programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Urząd Marszałkowski zaprasza instytucje trzeciego sektora do wzięcia udziału w dyskusji i zgłaszania swoich uwag.

Doradztwo dla ngo-sów

Marszałkowskie Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wznawia po wakacyjnej przerwie organizowane raz w miesiącu bezpłatne doradztwo z zakresu prawa, księgowości i rachunkowości dla instytucji trzeciego sektora. Najbliższe odbędzie się 24 września.