Radni obradują

W poniedziałek, 22 lutego radni spotkają się na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miasta. Dyskusja toczyć się będzie wokół projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.  Na początku lutego obradowała Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.

Fot. Cz. Rekowski. Podzamcze z lotu ptaka

Wystaw diagnozę naszemu miastu

Przypominamy. Do 19 lutego burmistrz czeka na Państwa opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów miasta oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze naszego miasta.

Statuetka Burmistrza

Statuetki Burmistrza 2016

Kto – Państwa zdaniem – powinien w tym roku otrzymać Statuetkę Burmistrza? Jeżeli znacie osobę, firmę, stowarzyszenie, organizację, która w sposób szczególny przysłużyła się w jakieś dziedzinie życia społecznego, gospodarczego naszego miasta – wskażcie je. Dzięki Waszej rekomendacji wyróżnimy najaktywniejszych, niosących innym pomoc i wsparcie.

Wąbrzeźno, ul. Kościuszki

Mniej za ogrzewanie

Wniosek Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zmianę taryfy dla ciepła został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Cena ciepła od 1 marca obniżona będzie o 15,81%.