15 września mija termin zapłaty trzeciej raty podatku

Przypominamy, że 15 września mija termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego oraz rolnego.

Podatek można wpłacać w kasie Urzędu Miasta w godz. 8.00-11.30 lub na konto dochodów Gminy Miasto Wąbrzeźno nr. 61 9484 1033 2319 1806 1080 0004.

Informację o wysokości podatku można uzyskać pod numerem telefonu (56) 688-45-37.