Ankietowe badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zachęca mieszkańców naszego regionu do udziału w badaniach ankietowych. Badania są w pełni anonimowe i pozwalają uzyskać wiedzę o cenach oraz sytuacji gospodarstw domowych i rolnych.

Przerwy w dostawie prądu

Bez prądu

Energa Operator informuje, że nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych: