Zajęcia Zumby

19 września 2013 r. rozpoczęły się w WDK zajęcia Zumby. Jest to nowa propozycja domu kultury dla mieszkańców Wąbrzeźna i okolic na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Zdjęcie osiedla

Program dla ngo-sów

Trwają konsultacje programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Urząd Marszałkowski zaprasza instytucje trzeciego sektora do wzięcia udziału w dyskusji i zgłaszania swoich uwag.