MOPS informuje

Na dzieci, na które obecnie pobierane jest świadczenie wychowawcze, nie trzeba w tym roku składać wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 500+. Natomiast wnioski o 300+ można składać online od 1 lipca.

Pomoc finansowa

Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku klęski żywiołowej poniosły straty w gospodarstwach domowych i są w trudnej sytuacji materialnej przewidziana jest specjalna pomoc finansowa.

Ulewa w Wąbrzeźnie

Ulewa, która przeszła przez nasze miasto z piątku na sobotę ściągnęła kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej. Wąbrzeskiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej pomagały zastępy z całego powiatu wąbrzeskiego oraz trzy zastępy z sąsiednich miast – z Kowalewa Pomorskiego, Łasina i Radzynia Chełmińskiego.

Włocławska Uczelnia zaprasza

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2020/2021. Uczelnia w swojej ofercie posiada 10 kierunków studiów licencjackich bądź inżynierskich (studia I stopnia), 3 kierunki studiów magisterskich (studia II stopnia) oraz 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich.