Uwaga! Roboty na drodze!

 29 i 30 maja oraz 1 czerwca  w godz. 7.00 – 18.00 w Sitnie będzie układana warstwa bitumiczna drogi. W związku z tym odcinek drogi powiatowej od ul. Macieja Rataja w Wąbrzeźnie do drogi gminnej Sitno – Jarantowice będzie nieprzejezdny.

4 państwa w 4 dni

Strażacy Michał Puchała i Michał Stożyński w 42 godziny zdobyli Budapeszt. Ich rowerowa wyprawa na Węgry trwała cztery dni i wiodła przez Polskę, Czechy, Słowację.

Uwaga! Zmiany w organizacji ruchu

21 i 22 maja w godz. 7.00 – 18.00 w Sitnie prowadzone będą roboty drogowe związane z przebudową przepustu drogowego. W związku z tym odcinek drogi powiatowej nr 1710 C od ul. Macieja Rataja do drogi gminnej Sitno – Jarantowice będzie w tych dniach nieprzejezdny.