Przebudowa kanalizacji w Jesionowej

Zarząd Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie przystępuje do realizacji inwestycji „Przebudowa (modernizacja) kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej, Świerkowej i Polnej w Wąbrzeźnie”.