Rugby po raz pierwszy

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby „Werewolves” to nowy klub sportowy, który działa w naszym mieście od początku lutego br.  W ostatnią sobotę mogliśmy zobaczyć ich już w akcji.

Fot. Cz. Rekowski. Podzamcze z lotu ptaka

Zapraszamy na spotkanie

2 marca w Urzędzie Miasta będziemy rozmawiać na temat rewitalizacji i możliwości pozyskiwania funduszy na te zadania.  Jeżeli chcesz wziąć udział w procesie rewitalizacji Wąbrzeźna – przyjdź na spotkanie.

Ile za wodę i ścieki

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych obowiązywać będą  od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. Uchwała w tej sprawie została podjęta 24 lutego na XVII Sesji Rady Miasta.