NSA poparł skargę radnego

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Edwarda Wieraka. Wyrok ten zamknął wyjaśnienia „listy uchybień” wskazanych przez posła Zbigniewa Girzyńskiego.

Praca dla 25 bezrobotnych

Burmistrz Leszek Kawski podpisał porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społecznie – użytecznych. 25 osób otrzyma zatrudnienie na okres 5 miesięcy. Pracę rozpoczynają 4 lutego.