Dyżury psychologa

W ramach współpracy z grudziądzkim stowarzyszeniem „Nadzieja” w Wąbrzeskim Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej przy ul. 1 Maja 46 odbędą się bezpłatne dyżury psychologa!

Apel

Każdego roku z powodu zatrucia czadem w Polsce umiera kilkaset osób. Bardzo często wynika to z niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. O tym jak bezpiecznie używać urządzenia i jak postępować w przypadkach zatrucia – w apelu komendanta powiatowego PSP.