Ogłoszenie

o naborze do projektu realizowanego przez MOPS w ramach RPO województwa kujawsko – pomorskiego dotyczącego aktywnego włączenia społecznego.